Erityispedagogiikan perusopinnot, kesä 2018

Erityispedagogiikan perusopinnot, kesä 2018

Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Erityispedagogiikka | Avoin yliopisto | Helsingin yliopisto

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) ja. 2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan.

Erityispedagogiikan opetusohjelma 2018-2019

Kesä Perusopinnot (approbatur) ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op (11.12.2018 – 21.05.2019), kevät 2019 – Korppi ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 5 op (01.09.2018 – 10.06.2019), erityispedagogiikan sivuaineopiskelijoille – Korppi

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op JY 2018 – 2019

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op JY 2018 – 2019 Erityispedagogiikka on monitieteinen ja soveltava tieteenala, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja osallisuuden ja oppimisen mahdollistamiseksi elämänkulun eri vaiheissa.

Avoin yo, Erityispedagogiikan perusopinnot, 2018-2019

Erityispedagogiikan perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: ay402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op) Alk. 30.8.2018 ay402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op) Alk. 1.11.2018

Erityispedagogiikan opetusohjelma 2017-2018

Erityispedagogiikan opetusohjelma 2017-2018. Perusopinnot (approbatur) ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot 5 op (06.09.2017 – 06.06.2018) – Korppi ; ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (kesä 2018

Opinto-oikeutta on 31.12.2018 asti. Kunkin opintojakson tarkat tiedot ja aikaulut näet yllä olevasta Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot -luettelon linkeistä. Jokainen jakson nimi on samalla linkki.

Ennakkotietoa lukuvuoden 2017–2018 opinnoista | …

(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018) Musiikkitieteen perusopinnot 30 op Johdatus musiikintutkimukseen 5 op Musiikin ja äänen analyysi 5 op Musiikki Suomessa 5 op Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op