IV Tuntiopettajien palkka ja työaika

IV Tuntiopettajien palkka ja työaika | KT Kuntatyönantajat

Opettajan varsinainen palkka säilyy ennallaan, ja hänelle lasketaan henkilökohtainen vuosityöaika palkan avulla. Opettajalla on oikeus henkilökohtaiseen vuosityöaikaansa niin kauan, kun hän jatkaa siirtymishetken mukaisessa virassa tai tehtävässä.

III Tuntiopettajien palkka ja työaika | Kuntatyönantajat …

II Peruskoulun rehtorinviran haltijan työaika ja palkka III Vuosityöaikaan otettu lukion opinto-ohjaajanviran haltijan työaika ja palkka IV Peruskoulun lisätehtäväkiintiö

IV Tuntiopettajien palkka ja työaika | KT Kuntatyönantajat

IV Tuntiopettajien palkka ja työaika. 11 § Tuntiopettajan peruspalkka 1 mom. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset. 4 04 07 05 0. Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus.

I Palkka ja työaika | Kuntatyönantajat Lehti

II Peruskoulun rehtorinviran haltijan työaika ja palkka III Vuosityöaikaan otettu lukion opinto-ohjaajanviran haltijan työaika ja palkka IV Peruskoulun lisätehtäväkiintiö

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja

11 SISÄLLYS 3 Opettajan palkka Opettajan työaika Kuvataidekoulun johtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuus Rehtorin ja opettajan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa II TUNTIOPETTAJAT Työsuhteen alkaminen Työsuhteen päättyminen Tuntipalkkiot Vuosilomakorvaus ja lomaraha Sairausajan ja äitiysvapaan palkka …

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja

OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä

[PDF]

OVTES – asiakas.kotisivukone.com

OVTES 2007–2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä

Lastentarhanopettajien ja esiopettajien palkka …

Vaadimme, että kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTES (kohta päivähoidon henkilöstö) määritelty lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka sekä OVTES (kohta virannhaltijoiden palkka sekä tuntiopettajien palkka ja työaika) nostetaan vastaamaan muiden korkeakoulutettujen ja vastuullisissa tehtävissä …