Laitteiden välistä vuorovaikutusta tutkim

Laitteiden välistä vuorovaikutusta tutkim – Tietysti.fi

Laitteiden välistä vuorovaikutusta tutkimassa Oletko jo nähnyt julkisessa tilassa olevan näytön, josta voi siirtää sisältöä omaan mobiililaitteeseen kosketuksen sijaan eleillä? Tämä on kohta mahdollista, sillä tutkija Ville Mäkelä kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaansa elekäyttöliittymistä Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskuksessa.

[PDF]

QUTIE – OPASROBOTTI IHMISEN JA ROBOTIN …

tietokoneen välistä vuorovaikutusta. Työssä käytetään pääsääntöisesti kahta näistä: Human-Robot Interaction (HRI) ja Human-Computer Interaction (HCI).

[PDF]

Leena Parkkila Ihminen-ihminen ja ihminen …

Tämän julkaisun tavoitteena oli tutkia käyttäjän ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta painottaen erityisesti käyttöliittymän käytettävyyttä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia mm. käynnissäpidon toimintamalleja kunnossapidon ja käyttöhenkilöstön välisen vuorovaikutuksen

[PDF]

Vahvistumista ja tunnekokemuksen jakamista – …

potilasryhmän ja hoitajan vuorovaikutusta, esim. vuorovaikutusta lastenneuvolassa (Vehviläinen- Julkunen 1990), syöpäpotilaan ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta (Kuuppelomäki 1996) ja kosketusta vuorovaikutuksena vanhusten …

Authors: Leariitta MattilaAbout: Grounded theory · Nursing
[PDF]

Miksi termi ekologia kuvaa hyvin ihmisten ja …

kuvaamaan samankaltaisia ihmisten ja digitaalisten laitteiden muodostamien verkkojen kuvaamiseen. Heidän tavoitteensa on, että suunnittelijoiden, tutkijoiden ja itse käyttäjien pitäisi pystyä ymmärtämään paremmin käyttäjän, sekä kaikkien hänen käyttämiensä laitteiden monimutkaista kokonaisuutta.

[PDF]

SGS FIMKON EMC-TESTAUSPALVELUT

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EC) mukaisena ilmoitettuna laitoksena SGS Fimko pystyy arvioimaan laitteiden direktiivin mukaisuuden ja antamaan tarvittaessa direktiivin mukaisuuslausunnon (Notified Body Statement).

[PDF]

Tietokonevälitteisen vuorovaikutuksen tutkimus

välistä vuorovaikutusta tietokoneen välityksellä. Vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa tekstipohjaisten järjestelmien eli esimerkiksi sähköpostin ja chatin avulla. Ihmiset ovat siis tietokoneiden äärellä ja käyttävät tietokonetta vuorovaikutuksen muodostamiseen ja …

Koirakin oppii, ettei puhelinta räpläävä ihminen ole läsnä

Raita on tutkinut ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta. Vaikka digitaalinen murros on ollut valtava, hän ajattelee optimistisesti, että ihmiset löytävät tasapainon laitteiden käytössä. Siksi hän ei ole kovin huolestunut digitaalisesta hälystä. Hälyn aiheuttama häiriö on toki hyvä tiedostaa.

[PDF]

Narratiivinen lähestyminen työhyvinvointiin

tutkimuksessa. • Bruner (1986) korostaa kertomusten ja elämän välistä vuorovaikutusta: ”Kertomus jäljittelee elämää, elämä puolestaan

[PDF]

ASIAKKAAN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VÄLINEN …

kastella asiakassuhteen osapuolten välistä vuorovaikutusta ja toimivuuden ulottuvuuk-sia. Olemme käyttäneet asiakasprosessia suhteen muodostumista raamittavana tekijänä Tutkim-me mistä ulottuvuuksista toimiva suhde muodostuu ja millainen toimiva suhde on. Vaikka tutkimusaineistoa kerätessämme kohderyhmänä toimivat Pidä kiinni