Lapsen kuoleman kokeneen vanhemman sosiaalinen tukiverkosto ja tukiverkostolta saatu tuki

[PDF]

LAPSEN KUOLEMAN KOKENEEN VANHEMMAN …

LAPSEN KUOLEMAN KOKENEEN VANHEMMAN SOSIAALINEN TUKIVERKOSTO JA TUKIVERKOSTOLTA SAATU TUKI Tampereen yliopisto …

Lapsen kuoleman kokeneen vanhemman sosiaalinen

Tavoitteena oli tuottaa tietoa lapsen kuoleman kokeneen vanhemman sosiaalisen tukiverkoston laajuudesta ja saadun tuen määrästä sekä tuen eroavuuksista hoitotyön …

LAPSEN KUOLEMAN KOKENEEN VANHEMMAN SOSIAALINEN

LAPSEN KUOLEMAN KOKENEEN VANHEMMAN SOSIAALINEN TUKIVERKOSTO JA TUKIVERKOSTOLTA SAATU TUKI Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotiede Pro Gradu tutkielma TtM-opiskelija Kristiina Lahti Kesäkuu

Lapsen kuoleman kokeneen vanhemman sosiaalinen …

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lapsen kuoleman kokeneiden vanhempien sosiaalista tukiverkostoa, verkostolta saatua tukea ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sururyhmiin osallistumisen ja sosiaalisen tukiverkoston sekä tukiverkostolta saadun tuen määrän yhteyttä.

Suru selviytyminen ja surevien tukeminen – PDF

LAPSEN KUOLEMAN KOKENEEN VANHEMMAN SOSIAALINEN TUKIVERKOSTO JA TUKIVERKOSTOLTA SAATU TUKI. LAPSEN KUOLEMAN KOKENEEN VANHEMMAN SOSIAALINEN TUKIVERKOSTO JA TUKIVERKOSTOLTA SAATU TUKI Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotiede Pro Gradu tutkielma TtM-opiskelija …

Vuosikertomus 2012 – spotidoc.com

Hyväksytty julkaistavaksi lehteen Journal of Clinical Nursing. Savolainen S & Aho A L. 2012. Vanhempien selviytymistä edistävät ja estävät keinot lapsen kuoleman jälkeen. Thanatos 1:1, 1-38. Parviainen K, Kaunonen M & Aho A L. 2012. Vanhempien kokemuksia yksilövertaistuesta lapsen kuoleman jälkeen. Hoitotiede 2 (24), 150-162. …

[PDF]

VANHEMPIEN TUKI JA OHJAUS LEIKKI-IKÄISEN …

Vanhempien tuki ja ohjaus leikki-ikäisen lapsen terveellisen ravitsemuksen toteutuksessa 2 2 RAVITSEMUKSEN MERKITYS LAPSEN KASVUUN JA KEHITYKSEEN Monipuolinen, terveellinen ja säännöllinen ruokavalio tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Varhaislapsuus on aikaa, jolloin ravitsemustottumukset opitaan ja omaksutaan osaksi …

[PDF]

KOETUN SOSIAALISEN TUEN, PÄTEVYYDEN, …

5.2 Koettu sosiaalinen tuki, pätevyys ja itsearvostus liikunta- aktiivisuuden selittäjinä 59 5.2.1 Sosiaalisen tuen yhteyksiä liikunta-aktiivisuuteen 61

Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen

Larissa Franz-Koivisto: Maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä palvelut kunnissa 1. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN VAMMAISEN, ERITYISLAPSEN JA HÄNEN PERHEENSÄ PALVELUT KUNNASSA Jyväskylä 27.9.2016 Larissa Franz-Koivisto VTM, projektipäällikkö

SoleCRIS / Asiantuntija – Aho, Anna Liisa

Tutkimusalueet: Eri perheenjäsenten suru, selviytyminen ja tukeminen lapsen tai läheisen kuoleman jälkeen, vertaistuki lapsen tai läheisen kuoleman jälkeen, tuki-interventioiden kehittäminen sureville ja niiden vaikuttavuuden arviointi, parisuhde