Neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatriset valmentajat – Yhdistys

Olemme sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisia, joilla on neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmään liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus, neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.

Nepsy-valmentajakoulutus | KirsiConsulting

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Neuropsykiatrinenvalmentaja.com – Neuropsykiatrista

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen menetelmä, jossa tuetaan asiakkaan pääsemistä hänen kanssa yhteistyössä asetettuihin konkreettisiin tavoitteisiin. Tavoitteissa on tärkeää asiakkaan oman mielipiteen kuunteleminen. Tavoitteita saavutetaan suunnitelmallisen yksilötyöskentelyn avulla.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja | …

Valmentaja auttaa asiakasta löytämään myönteisen elämänpolun. Neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee mm. ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämän hallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa.

Neuropsykiatrinen koulutus » Suomen Diakoniaopisto

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Suomen Diakoniaopistossa. Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op

Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op – koulutus käynnistyy Ammattiopisto Spesiassa 13.-14.9.2018 yhtäaikaisesti sekä Turussa että Järvenpäässä.

Neuropsykiatrinen valmentaja » Suomen Diakoniaopisto

Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se on laajuudeltaan 26 op. Työskentelytapoja ovat asiantuntijaluennot, reflektiot, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely ja case-työnohjaus.

Alfapartners | Alfapartners

Neuropsykiatrinen Valmentaja Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja tukee psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa, arjen ja elämänhallinnan ongelmissa, …

Neuropsykiatriset valmentajat – Koulutuksia

Neuropsykiatrinen valmentaja – koulutusten laatukriteerit: – Koulutuksen laajuus tulee olla vähintään 20 op. – Pääkouluttajalla tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutus, lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja pätevyys sekä vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Neuropsykiatrinen valmentaja, neuropsykiatria – …

Valmentaja auttaa asiakasta löytämään myönteisen elämänpolun. Neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee mm. ADHD/ADD, Aspergerin oireyhtymän, Tourette sekä erilaisten oppimis- ja elämänhallintaongelmista kärsivien asiakkaiden parissa.

5/5(1)