Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus… 682/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus… 682/2017

Perusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä suoritemäärä saadaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 c §:n 1 momentissa tarkoitettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella painokertoimella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden… 681/2017

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. kumotaan eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun …

[PDF]

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus – minedu.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti lisätään ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annettuun asetukseen (682/2017) 13 a–13 c § seuraavasti: 3 luku Vaikuttavuusrahoitus 13 a §

[PDF]

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus – …

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti (682/2017) 13 a – 13 c § seuraavasti: 3 luku Vaikuttavuusrahoitus

Kärkihanke: Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (682/2017) Muistio. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

[PDF]

Ammatillisen koulutuksen reformi – oph.fi

–Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (rahoitusasetus, 682/2017, 6.10.2017) –Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus – PDF

luonnos Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja

[PDF]

Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus – oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 682/2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta 681/2017