SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa, 3 op

Saksan kieli – Opetusohjelma 2017–2018 – nettiopsu.utu.fi

SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta Aineopinnot SAKS0214 Kieliparikohtaisen kääntämisen alkeet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

SAKS0006 P4b Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi

SAKS0006 P4b Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi – saksa, P 3 op Vastuutaho. Saksan kieli SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kieli. Englannin kieli, HuK Englannin kieli, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, FM

Miten germaanisen filologian kääntäjälinja integroidaan

II suomi saksa (ISA202) 5 op Puheviestintä ja tulkkaus II (ISA203) 3 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op Työelämäorientaatio, esim. projektityöskentelyn perusteet (ISA207T) 2 op Proseminaari ml. tieteelliset työskentelymenetelmät (ISA204) 4 op Kandidaatintutkielma (ISA205) 6 op TÄYSIN ERILAISET KURSSIT: Johdatus …

Teksti- ja käännösharjoitukset suomi/ruotsi-saksa II

Saksan perusopintojen teksti- ja käännösharjoitusten suorittamisen jälkeen. Suomi–saksa-kurssi on opetusohjelmassa joka lukukausi, ruotsi–saksa-kurssi …

[PDF]

SAKSAN KIELI – Itä-Suomen yliopisto | UEF

J471312 Teksti- ja rakenneharjoitukset suomi-saksa II (3 op) voidaan korvata kurssilla J0902325 Käännösseminaari II (5 op). A. Kielitaito I (7 op) J471401 Suullinen kielitaito I 3 op: J471401A Saksan fonetiikka ja ääntämisharjoitukset 1,5 op

Näin tarkastelet saldoa sekä suoritettuja maksuja ja

Click to view on Bing2:53

Dec 20, 2017 · Trevor Responds to Criticism from the French Ambassador – Between The Scenes | The Daily Show – Duration: 8:26. The Daily Show with Trevor Noah 3,128,533 views. New

Author: Verohallinto

Teksti- ja käännösharjoitukset suomi/ruotsi – saksa

Suomi–saksa-kurssi on opetusohjelmassa joka lukukausi; ruotsi–saksa-kurssi tarvittaessa kerran lukuvuodessa. Sisältö Kirjallisia ja suullisia teksti- ja käännösharjoituksia.

SAKSAN KIELI JA KULTTUURI. Saksan kieli ja kulttuuri. A6

Saksan kieli ja kulttuuri 73 A6 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta (3 op) Sisältö: Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan sisällissodasta meidän päiviimme. poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista oloista. Kielitaito 10 op P1 Kielioppiharjoitukset II 3 op Sisältö: Saksan kielen