SOSP4033 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset, 3 op

Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset, 3 op

SOSP4033 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset 3 op Vastuutaho. Sosiaalipolitiikka Vastuuhenkilö . Riitta Granfelt

SOSP4033 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset…

SOSP4033 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset 5 op Periodit. Opetuskieli. suomi Tyyppi. Aineopinnot Käy seuraavien opintojaksojen suoritukseksi. SOSP4033 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset. Osallistuminen opetukseen SOST0020 Laadulliset tutkimusmenetelmät, osa II; Sosiaalipolitiikka Sosiaalitieteiden laitos

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, hoitotieteen opiskelijoille 5 op Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille. Periodit. Opetuskieli. suomi Tyyppi. Aineopinnot Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa Harjoitukset . Ke 26.4.2017 klo 15.00-18.30, mikroluokka 72, Arvo, Lääkärinkatu 1

KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset

Tutkimusmenetelmäopinnot koostuvat tämän opintojakson lisäksi opintojaksosta KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op). Opintojaksoilla tutustutaan alustavasti alan keskeisiin tutkimusmetodeihin ja keskitytään erityisesti tutkimusaineistojen keräämisen harjoitteluun.

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät

TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät Osallistuminen opetukseen Terveystieteiden tutkinto-ohjelma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

P3 Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 5 op (3 …

2 Opetusohjelma: P3 Digitaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät Opiskelija oppii hallitsemaan oppialan kannalta olennaiset laadulliset tutkimusmenetelmät luentojen ja käytännön harjoitusten kautta. Jokainen opiskelija luo oman kurssiblogin, johon kurssilla annetut harjoitukset tehdään. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset (blogi) ja …

KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät:, 5 op

KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät:, 5 op, verkkokurssi Kasvatustieteiden laitos. Tiedotus: KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät -opintojakson sisältö: Tehdyt tehtävät ja harjoitukset vaikuttavat tenttiarvosanaan rajatapauksissa. Kirjallisuus:

[PDF]

SOSIAALITYÖ VTK 180 OP Sosiaalityön perusopinnot …

Laadulliset tutkimusmenetelmät, osa I 2 op (P) Laadulliset tutkimusmenetelmät, osa II 5 op (P) Tutkielmanteon kurssi 2 op (P) Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (luennot ja harjoitukset) 8 op Sivuaineopinnot 50 op (P) SOSIAALITYÖ VTM 120 OP Sosiaalityön syventävät opinnot 80 op

Avoin yo, Laadulliset tutkimusmenetelmät 2018-2019

Avoin yo, Laadulliset tutkimusmenetelmät 2018-2019, etäopinnot, 5 op aikuiskasvatus aikuiskasvatustiede erityispedagogiikka kasvatustiede laadullinen tutkimus laadulliset tutkimusmenetelmät tutkimus varhaiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot, 40 op, JY:n avoin

Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista. Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) Opetus syksyllä 2017 Verkkoluennot, -harjoitukset ja oppimistehtävät;