TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op

TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tarkastella kriittisesti tietotekniikkaan liittyviä käsityksiä. Tutkitaan käsityksiä tietoteknologian muotoutumisesta ja roolista, tietotekniikan ammattilaisista, käyttäjistä, tietoteknologiasta organisaatioissa, tietoyhteiskunnassa, työnjaosta ja työtehtävistä muuttuvissa kehittämis- ja …

Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat

TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op. Ajankohtaista. Kurssi IV periodissa. Tiedot 2015-16 opetusohjelmassa. Kuvaustiedot 2015-18 opetussuunnitelmassa . Ylläpito: [email protected] Muutettu: 28.8.2015 11.39 . Tampereen yliopisto 03 355 111 [email protected] YLIOPISTO Tutkimus Opiskelijaksi Ajankohtaista

Responsible Teachers in the Faculty of Natural Sciences

Responsible Teachers in the Faculty of Natural Sciences TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op: Mikko Ruohonen: TIETA17 Introduction to Big Data Processing, 5 op

Tietotekniikka ja yhteiskunta/Kevät 2018

Tietotekniikka ja yhteiskunta/Kevät 2018. Verkkokurssi. AY582528, 5 op, Kai Korpimies, Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat muuttaneet ja muuttavat maailmaa. Kurssilla tutustutaan eräisiin keskeisiin tietotekniikan soveltamisen yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Opintojakso korvaa 5 op: KUMA-KP505 Kulttuuriperinnön …

Tietotekniikka ja yhteiskunta, kevät 2019

Tietotekniikka ja yhteiskunta, kevät 2019. Verkkokurssi. AY582528, 5 op, Kai Korpimies, 14.01.2019 – 25.03.2019 Avoin yliopisto HY, Avoin yliopisto (AVOIN) Etäopinnot Opetuskieli suomi. RSS. Pohditko, miten tietotekniikka ja digitalisaatio ovat toisaalta muuttaneet ja toisaalta edelleen muuttavat maailmaa?

Tietotekniikka muuttaa yhteiskuntaa ja maailmaa

Avoimen yliopiston uusi verkkokurssi Tietotekniikka ja yhteiskunta (5 op) pureutuu siihen, miten tietotekniikka, digitalisaatio ja niiden sovellukset ovat muuttaneet – ja muuttavat – maailmaa. Kurssilla käsitellään muun muassa tietotekniikan käytön lisääntymistä ja monipuolistumista, eettisiä valintoja, tekijänoikeuksia sekä

Avoin yo, Tietotekniikka opetettavana aineena

TIETA15–Tietotekniikka ja yhteiskunta 5op (Suorituskieli: suomi) Hakuaika: 21.11.2017-18.02.2018 TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op, Edeltävät opinnot: suositellaan TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan Jaksoista TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet ja TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus on hakulomakkeessa 5 ja …

[PDF]

VIITTOMAKIELEN JA TULKKAUKSEN KOULUTUS 240 …

Opiskelutaidot ja -välineet 5 op . Ihmiskuva ja kulttuuritietoisuus 5 op Harjoittelu 3, 5 op. 2.lukukausi. Yhteiskunta tulkin toiminta-ympäristönä 32 op . Viittomakieliala 25 op . OPI1301A11H Tietotekniikka, 1 op OPI2005A11H Ihmiskuva ja kulttuuritietoisuus 5 op …

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka | Avoin yliopisto

Differentiaaliyhtälöt 5 op (kevät 2019) Tietotekniikka (verkko-opinnot) Ohjelmoinnin alkeet 5 op (syksy 2018, kevät 2019) Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu 5 op (syksy 2018) Ohjelmistotekniikka 5 op (syksy 2018) Ohjelmistoarkkitehtuurit 5 op …

Tietotekniikan maisteriohjelma, koulutusteknologian

Koulutusteknologian opintosuunnassa opiskeltaessa pääaineena on tietotekniikka. Lisäksi tutkintoon kuuluvat mm. opettajan pedagogiset opinnot sekä valinnaisia sivuaineopintoja. KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op) KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op) KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) …