Uusi rekisteri paljastaa tuomareiden sidonnaisuudet

Uusi rekisteri paljastaa tuomareiden sidonnaisuudet

Sen sijaan tiedot tuomareiden taloudellisista sidonnaisuuksista, kuten omistuksista tai veloista, eivät ole julkisia.

Oikeudenkäyttö avoimemmaksi, tuomareiden sidonnaisuudet

Oikeudenkäyttö avoimemmaksi, tuomareiden sidonnaisuudet kansalaisten nähtäville Oikeuslaitoksen asiakkaaksi menevä voi pian kätevästi netin kautta tarkistaa, millaisia sidonnaisuuksia hänen asiaansa käsittelevällä tuomarilla mahdollisesti on.

Esitys: Tuomareiden sidonnaisuudet rekisteriin | Yle

Esitys: Tuomareiden sidonnaisuudet rekisteriin. Rekisteriä tuomareiden sivonnaisuuksista ja sivutoimista pitäisi Oikeusrekisterikeskus. Aiemmin tiedot on ilmoitettu oikeusministeriöön.

Ensi vuoden alussa valmistuu rekisteri, tiedot tuomarin

Toistaiseksi rekisteri on paperipohjainen. Valmisteilla on myös lakiesitys, joka velvoittaisi lautamiehetkin ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan. Oikeudenkäyttö on muuttumassa nykyistä läpinäkyvämmäksi, kun kuka tahansa voi selata netissä tuomareiden sidonnaisuuksista ja sivutoimista pidettävää rekisteriä.

Korruption vastainen taistelu muutti tuomareiden …

Suomessa avattiin tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet Euroopan neuvoston korruption vastaisen elimen Grecon antamien ohjeiden vuoksi. Tämän vuoden aikana kaikkien Suomen oikeusasteiden tuomareiden täytyy ilmoittaa kytköksensä uuteen avoimeen rekisteriin, josta kansalaiset pystyvät tekemään hakuja tuomareiden nimen …

Korruption vastainen taistelu muutti tuomareiden …

Rekisteriin kirjataan tuomareiden, tuomioistuinten asiantuntijajäsenten ja käräjäoikeuksien lautamiesten sidonnaisuudet. Oikeusministeriön hallitussihteerin Jennimari Huovisen mukaan Grecon ohjeet vaikuttivat siihen, että uusi laki astui voimaan.

Tuomareiden sidonnaisuuksista tulossa julkinen rekisteri

Tuomareiden sidonnaisuuksista ja sivutoimista esitetään perustettavaksi julkinen rekisteri. Rekisteriin merkittäisiin tiedot tuomarien elinkeinotoiminnasta, omistuksista ja varallisuudesta. Niin ikään julkisiksi tulisivat tuomareille myönnetyt sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksetut palkkiot, jos niiden yhteismäärä on yli 10 000 euroa vuodessa.

Julkinen rekisteri tuo tuomiovaltaan läpinäkyvyyttä | Ilkka

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin tarkoitus on lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Julkinen rekisteri tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tarkastaa laintulkinnallista valtaa tuomioistuimessa käyttävän …

Korruption vastainen taistelu muutti tuomareiden …

Rekisteriin kirjataan tuomareiden, tuomioistuinten asiantuntijajäsenten ja käräjäoikeuksien lautamiesten sidonnaisuudet. Oikeusministeriön hallitussihteerin Jennimari Huovisen mukaan Grecon ohjeet vaikuttivat siihen, että uusi laki astui voimaan.

Lännen Media selvitti: Tuomareiden

Sidonnaisuudet on ilmoitettava, vaikka niitä ei olisi. Lisäksi rekisterissä julkista tietoa ovat tuomarien ja esittelijöiden sivutoimet. Määräaikaiset tuomarit ja esittelijät on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta, jos määräaikaisuuden pituus on alle vuosi.